Start
s-l1600
PART_1556993036168
dodge
PART_1556992621526

KLUBBEN

MEDLEM

Medlemsförmåner

Medlemsregister

BLI MEDLEM

BILDARKIV


Aktiviteter 2024

Onsdagsträffar i Halmstad på Cafe Heagård kl 18-20

Udda veckor med början V 21.

22/5, 19/6, 17/7, 14/8 och 11/9


Torsdagsträffar i Väröbacka på Belis Cafe kl 18-20

Jämna veckor med början V 21.

23/5, 20/6, 15/8 och 29/8

Ev. Höstmarknad i september


19 maj Söndag

Tjolöholm Classic Motor kl 10-16

50 platser bokade vid intresse. Anmäl till Stefan Heland 070-969990

6 juni Torsdag

HME/MHRF Motorhistoriska dagen. Crusingrunda!

Mer info hittar ni här...

24 Augusti

HME Mopperace, Mer info kommer.


Fler aktiviteter kan tillkomma.

Förslag på aktiviteter mottages tacksamt!
Besök oss på Facebook

Upprop mot ELV!

EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

Detta Klubbinfo går till samtliga registrerade kontaktpersoner i medlemsklubbarna: styrelser, redaktörer, klubbadministratörer, fordonsinspektörer och försäkringssamordnare


Många av er har vid det här laget hört talas om det hot mot våra historiska fordon som seglat upp genom EU-förslaget till ELV-förordning (End of Life Vehicle). På svenska: Bilskrotningslagen.

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet (en rekommendation) till en förordning (en tvingande lagstiftning) som ska gälla för alla fordon i alla EU-länder.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Det innefattar köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

Med detta Klubbinfo vill vi uppmana er i medlemsklubbarna att vara med och protestera och skapa opinion i frågan!

Bifogat finns några dokument som ni kan använda:


·En text med ett upprop, där vi också sammanfattar frågan. Här finns även några e-postadresser till centrala aktörer som man kan mejla till för att protestera mot förslaget samt en länk för att lämna synpunkter hos EU. Sprid detta dokument till klubbmedlemmarna och i era kanaler!

·Ett flygblad som kan skrivas ut och delas ut samt publiceras i era kanaler!


Allt sammanfattas också på vår hemsida via denna länk:https://mhrf.se/ELV


Hotet är påtagligt och det är bråttom!